OUR FACILITIES

A fresh egg
At least if the ladies feel like it, then we have an egg every day. Our chicks sometimes go out ...

ECOLOGICAL

For the environment
On Faranghe! we separate the plastic and glass from the rest of the waste. And there are our chickens, eat old bread and peels ...

CONTACT

Wanderers
A tabby cat outside and two white deaf kittens in the house. But of course there is more to do on Faranghe! like the porcupine.

CONTACT

Bring your dog if ...
Animals belong on a farm. So bring your dog, as long as it is kind to children and other animals ....

CONTACT

Your host and hostess
This is us. You have contact with us if you mail, register, want a reservation or tourist information ...

About us

“Een Hollands stel uit de stad Den Haag heeft het plan opgevat om te emigreren. Weg uit Nederland. En een camping beginnen in Italië. Een bouwval gekocht, waarvan de riolering ontbreekt, er is geen warm water en de elektriciteit is uit het jaar anno domino zero. Ze hebben een jaar de tijd om de boel op orde te brengen.” Zo zou ons verhaal kunnen worden verteld.

Italy the year round

The intention to emigrate took hold in 2004 and 2007 was the day, we started to integrate in Italy. We have now been here for more than a decade, with 3 cats and a few chickens, all year round. Every year family and friends from the Netherlands come on holiday with us for a number of weeks. This way we keep in touch. Furthermore, we live here to the rhythm of the seasons.

friendly people

De Italiaanse bureaucratie is een doolhof. Gebaseerd op wederzijds wantrouwen tussen burgers en de overheid. Maar als het erop aan komt, zijn ook bestuurders behulpzaam en creatief, en dat maakt weer een heleboel goed. Italië is een mooi land, met vriendelijke mensen en veel vakkennis. Het ritme bevalt ons, zomers veel gasten over de vloer, vriendschappen en contacten in het dorp, en stille winters in een uitgestrekt stil landschap.

Vriend Rob heeft Rome bezocht, in een zonnetje die zich niks van februari aantrok. Vervolgens de trein genomen om Michel – eenzaam en alleen op Faranghe! – bij te staan. Rob doet even afstand van het reclasseren van boeven en schavuiten om met Michel en de bomen praten.
Uit weblog 7 april 2009

Wat anderen over ons zeggen

Faranghe! exist since 2007. More than a decade of meetings with guests. Many of our guests have left their opinion about us in the guestbook. Do you want to share your opinion or know what others say about us? Click on guestbook.

delicious food and good ingredients

We love good food and like to cook Italian dishes. We love to discover local products and try out traditional recipes. In winter you often find us on the road to visit producers. You can also ask us for the nice addresses from the region where you can buy freshly roasted coffee, the artisanal salami and that beautiful organic wine.

The neighborhood has several farmers who make pecorino cheese.

The Fideli family makes bonbons since 1965 and chocolate spread, you want to lick your fingers.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.